Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 21 kwietnia 2010 r. [b](nr IPPB2/415-70/10-3/AK)[/b].

Z pytaniem wystąpiła podatniczka, która formalnie pozostaje w związku małżeńskim, ale od kilku lat nie utrzymuje z mężem żadnych kontaktów. Ponad 20 lat temu sąd zniósł ustawową wspólność majątkową między małżonkami. Teraz wnioskodawczyni dokonała remontu należącego do niej domu. Chciałaby więc odzyskać część VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Powstał jednak problem, bo podczas próby złożenia wniosku (VZM -1) urząd skarbowy poinformował podatniczkę, że musi on być podpisany także przez małżonka.

W interpretacji Izba Skarbowa uznała, że urząd nie miał prawa stawiać takich wymagań. Wyjaśniła, że podpis małżonka nie jest wymagany, jeśli nie poniósł on kosztów, a między mężem i żoną nie istnieje wspólność majątkowa.