Nowe świadczenie wspierające ma być przyznawane w sześciu różnych kwotach w zależności od tego, jak bardzo osoba z niepełnosprawnościami potrzebuje wsparcia innych. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy o świadczeniu wspierającym. Wsparcie będzie wypłacane przez ZUS i kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami, a nie jego opiekuna. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Czytaj więcej

Opiekun dorobi bez limitu do świadczeń

Świadczenie będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia osoby z niepełnosprawnościami określono na poziomie przynajmniej 95 punktów w stupunktowej skali. 180 proc. renty socjalnej otrzyma osoba, której potrzeby określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

Nowe świadczenie ma być kierowane do osób z niepełnosprawnościami po 18. roku życia. Na młodsze osoby ich rodzice będą mogli otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.

Nowe świadczenie ma być wypłacane około 500 tys. osobom. Jak podkreślają eksperci, to zaledwie 4,5 proc. spośród ok. 1,1 mln osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.