Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie jeszcze długo będą mogli korzystać ze świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie orzeczeń, których ważność została wydłużona w czasie pandemii. Podczas prac w Sejmie do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wprowadzono poprawkę, która to umożliwia. Teraz nad nowelizacją pracuje Senat.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na czas określony została wydłużona na podstawie ustawy covidowej – do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Przedłużano go już kilkukrotnie, najczęściej tuż przed ustalonym przepisami zakończeniem. Niepełnosprawni trwali więc w niepewności.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów uchyla przepis ustawy covidowej dotyczący orzeczeń. Ale wprowadza też nowy, na mocy którego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęłaby do 31 grudnia 2020 r., zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r. Orzeczenia, których termin upłynąłby w 2021 r., zachowają zaś ważność do 31 marca 2024 r. Orzeczenia, których termin ważności upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do wejścia w życie nowego przepisu – zachowają ważność do 30 września 2024 r. 

W tych samych terminach utracą ważność karty parkingowe. Również świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego przyznane na podstawie orzeczeń będą wypłacane do określonych w ustawie dat.

Czytaj więcej

Bez zaocznych orzeczeń o niepełnosprawności