Już po raz piąty osoby z niepełnosprawnościami z całej Polski 10 października 2019 r. spotkały się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. Jego celem, podobnie jak poprzednich kongresów, było wspólne wypracowanie rozwiązań, które pozwoliłyby wdrożyć w Polsce podejście do niepełnosprawności zawarte w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polega ono na odejściu od modelu medyczno-charytatywnego na rzecz rozwiązań zapewniających osobom z niepełnosprawnościami życie jak najbardziej niezależne, a także bycie aktywnym członkiem społeczeństwa.