Kobiety w Nigerii, którym duchowni wychwalają korzyści płynące z planowania rodziny, znacznie częściej przyjmowały nowoczesne metody antykoncepcyjne. Wynika z nowych badań, podkreślających znaczenie zaangażowania przywódców religijnych w ograniczaniu zastraszająco niskiego poziomu wykorzystania możliwości planowania rodziny. W Nigerii zaledwie 9,8 procent kobiet w wieku rozrodczym stosuje nowoczesną antykoncepcję. Dla porównania w Rwandzie odsetek ten wynosi 45 procent, a w Malawi 62 procent. Tu pojawia się miejsce dla przywódców religijnych, którzy muszą przestać uważać antykoncepcję za tabu. „Przywódcy religijni, jako tacy, mają moc hamowania lub zwiększania akceptacji dla form nowoczesnej antykoncepcji.” - mówi doktor Stella Babalola z Bloomberg School of Public Health.

Stosowanie antykoncepcji wśród kobiet, które uważają się za mało religijne, było wyższe niż wśród kobiet, które uważają się za bardzo religijne, co sugeruje, że silne przywiązanie do doktryn i praktyk religijnych. Badanie przeprowadzono na losowej próbie 9 725 Nigeryjek w wieku rozrodczym. 99% tych kobiet twierdzi, że uważa się za religijne, a dwie trzecie, że na ich decyzje dotyczące planowania rodziny miała wpływ religia. To, prawdopodobnie, brak przekazu dotyczącego możliwości planowania rodziny ze strony duchownych powoduje tak niski wskaźnik stosowania antykoncepcji.

Korzyści płynące z planowania rodziny są oczywiste i obejmują poprawę jakości życia, lepsze samopoczucie rodzin i społeczności, lepsze wyniki zdrowotne matek i noworodków, zmniejszenie ubóstwa oraz zwiększenie poziomu wykształcenia kobiet. Zakazy religijne i przekonania kulturowe przyczyniły się do ograniczonego stosowania antykoncepcji w wielu miejscach. Na przykład w niektórych częściach północnej Nigerii antykoncepcja jest postrzegana negatywnie, jako środek mający na celu wyludnienie społeczności.

Aby temu zaradzić, naukowcy opracowali strategię współpracy z przywódcami religijnymi w celu wyjaśnienia, że podstawowym celem planowania rodziny nie jest kontrolowanie populacji, ale ratowanie życia. Opracowali broszurę, aby pomóc przywódcom religijnym, zarówno muzułmańskim, jak i chrześcijańskim, zrozumieć, w jaki sposób planowanie rodziny wpisuje się w nauczanie Koranu i Biblii oraz jak te teksty mogą być interpretowane w celu określenia konieczności zachowania odstępów między kolejnymi dziećmi. Opracowano również małe podręczniki, zarówno dla duchownych muzułmańskich, jaki i chrześcijańskich, które zamierały wskazówki do prowadzenia kazań dotyczących planowania rodziny.

„Dowody sugerują, […], iż wiele religijnych kobiet zaczyna dostrzegać, że zachowania odstępów między kolejnymi dziećmi i stosowanie antykoncepcji nie jest grzeszne” - mówi doktor Stella Babalola.