Góra lodowa oderwana od lodowca miała ponad 300 km kwadratowych (powierzchnia Malty to 316 km kwadratowych). Szybko jednak podzieliła się na mniejsze bryły lodu - podkreśla CNN.

Zdjęcie oderwanej od lodowca Pine Island góry lodowej zostało wykonane przez misję satelitarną Sentinel-2.

- Jest oczywiste, biorąc pod uwagę te zdjęcia, że lodowiec Pine Island reaguje na zmiany klimatyczne - mówi Mark Drinkwater z ESA.

Drinkwater podkreśla, że prędkość topnienia lodowców w rejonie zachodniej Antarktydy jest szybsza niż kiedykolwiek wcześniej od czasu, gdy wykonywane są zdjęcia satelitarne Antarktydy.

Gdyby doszło do stopienia całego lodowca Pine Island poziom wód w oceanach podniósłby się o 1,2 metra - szacuje NASA.

ESA podkreśla, że od lat 90-tych XX wieku lodowiec Pine Island traci do 10 metrów lodu dziennie.