Wyniki przeprowadzonego badania zostały opublikowane w magazynie "Current Biology". Szczury zostały wyszkolone, by poruszać dźwignią, aby otrzymać wykonane z cukru kulki. Gdy poruszenie dźwignią prowadziła do delikatnego porażenia sąsiedniego szczura, kilka gryzoni przestało naciskać i przeniosło się na inną dźwignię.

Awersja do bólu jest znaną ludzką cechą regulowaną przez część mózgu zwaną przednią częścią kory zakrętu obręczy (ACC). Okazało się, że ACC kontroluje to zachowanie również u szczurów. Po raz pierwszy naukowcy odkryli, że ACC jest niezbędna dla awersji do krzywd wśród gatunku innego niż człowiek.

- To podobieństwo między mózgiem ludzkim i mózgiem szczura jest ekscytujące z dwóch powodów. Po pierwsze, sugeruje to, że zapobieganie krzywdzeniu innych jest zakorzenione głęboko w historii ewolucji ssaków. Co więcej, odkrycie to może mieć realny wpływ na osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, takie jak psychopatia i socjopatia, u których ta część mózgu jest uszkodzona - uważa Christian Keysers z Netherlands Institute for Neuroscience (NIN).

- Obecnie nie mamy żadnych skutecznych leków, które mogłyby zmniejszyć przemoc w grupach antyspołecznych - dodaje Keysers.

W pierwszym eksperymencie zespół Keysersa przeszkolił 24 szczury obu płci do naciskania dwóch różnych dźwigni, które dały smakołyk, aż zwierzęta wykształciły preferencję dla jednej dźwigni. W tym momencie naukowcy zmienili eksperyment tak, że gdy szczur nacisnął swoją faworyzowaną dźwignię i dostał cukierka, sąsiedni szczur zostałby porażony.

Kiedy dziewięć szczurów usłyszało, że ich towarzysze piszczeli w proteście, natychmiast przestały pchać preferowaną dźwignię i przełączyły się na tę drugą, która nadal dostarczała słodycze.

Podobnie jak ludzie, szczury miały granice swojej empatii. Kiedy eksperyment został powtórzony z nagrodą w postaci trzech cukierków, szczury, które wcześniej przełączały dźwignie i unikały krzywdzenia swoich sąsiadów, przestały to robić.

W drugiej części eksperymentu naukowcy użyli znieczulenia, aby tymczasowo otępić ACC u szczurów, które wykazały awersję do krzywdy. Co ciekawe, kiedy eksperyment został powtórzony, szczury te przestały pomagać swoim sąsiadom.