Polscy fizycy w gronie najlepszych naukowców z całego świata

Uniwersytet Stanforda zaktualizował listę najczęściej cytowanych naukowców z całego świata na której znaleźli się polscy fizycy.

Publikacja: 02.01.2024 11:36

Dziewięciu badaczy z polskiego Instytutu Wysokich Ciśnień znalazło się na liście najlepszych naukowc

Dziewięciu badaczy z polskiego Instytutu Wysokich Ciśnień znalazło się na liście najlepszych naukowców świata 2023

Foto: Panek/CC BY-SA 4.0

Uniwersytet Stanforda to prywatna wyższa uczelnia w USA , w Dolinie Krzemowej – obecnie jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata, sklasyfikowany na drugim miejscu w ogólnym rankingu wszystkich uniwersytetów na świecie opracowany przez Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata. Majątek uczelni szacowany jest na przeszło 50 mln dolarów – sam fundusz uniwersytecki finansujący m.in. badania i rozwój wynosi ponad 15 mln dolarów. Obecnie Uniwersytet Stanforda wykorzystuje najnowocześniejszy algorytm dla klasyfikacji rankingi w obrębie poszczególnych dziedzin naukowych, zapewniając w ten sposób rzetelne porównanie i wyświetlanie informacji bez wpływu na tak zwane samocytowanie. Ranking składa się z dwóch list. Pierwsza zawiera analizę danych zebranych od 1960 roku i uwzględnia cały dorobek naukowy (w tym zarówno tych, którzy są aktywni zawodowo, jak i tych, którzy zakończyli karierę zawodową), natomiast druga uwzględnia publikacje z ostatniego roku kalendarzowego (wpływ publikacji mierzone cytatami).

Dziewięciu badaczy z polskiego Instytutu Wysokich Ciśnień znalazło się na liście 2% najlepszych naukowców świata 2023:

Prof. Sylwester Porowski

Prof. Izabella Grzegorzy

Prof. Marek Potemski

prof. Witold Łojkowski

prof. Tadeusz Suski

dr inż. Jana Weyhera, prof. IWC PAN

Prof. Michał Bockowski

prof. Wojciech Knap

Prof. Czesław Skierbiszewski

Pięciu doktorantów prof. Sylwestra Porowskiego znalazło się w gronie 2% najlepszych naukowców na świecie – to:

Prof. Izabella Grzegorzy (Unipress)

Prof. Janusz Karpiński (ETH Zurych)

Prof. Marcin Kończykowski (Laboratoire des Solides Irradiés Ecole Polytechnique)

prof. Zbig Wasilewski (Uniwersytet Waterloo)

Prof. Michał Boćkowski (Unipress)

Warto w tym miejscu przypomnieć w pewnym skrócie i uproszczeniu genezę , rozwój Instytutu który stał się płaszczyzną stworzenie szczególnego rodzaju środowiska naukowego tak zwanej warszawskiej szkoły półprzewodników znanej obecnie polskiej marki w świecie nauki. Instytut Wysoki Ciśnień - Unipress powstał 50 lat temu z Laboratorium Badań Ciśnieniowych Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN. Jego twórca był nieżyjący już prof. Leonard Sosnowski, który był i jest dla środowiska polskich fizyków wywodzących się z warszawskiej szkoły najwyższym autorytetem, którego główną myślą było przekonanie, że „fizyka jest najważniejsza”. Wokół tej myśli powstało środowisko które za cel postawiło sobie przekazanie i rozpropagowanie myśli , to znaczy zaszczepienie wśród fizyków świadomości ,że ich osobiste aspiracje naukowe muszą kojarzyć się z budowaniem środowiska , w którym lepiej się∑ pracuje przez to właśnie , że mają poczucie głębokiej misji jaką jest nauka a w szczególności fizyka. Historia Prof. L. Sosnowskiego związana jest z II wojną światową w której brał czynny udział jako powstaniec warszawski wzięty do niemieckiej niewoli jako jeniec, z której ocalał, a po zakończeniu wojny trafił do instytucji naukowych w Wlk. Brytanii – jako polski naukowiec a następnie powrócił do komunistycznej Polski - budując od 1953 roku środowisko polskich naukowców zajmujących się fizyką. Niewątpliwym sukcesem prof. L. Sosnowskiego była teoria złącza PN która została wykorzystana przez laureata nagrody Nobla i przyczyniła się do utworzenie tranzystora. Tak więc budowa środowiska opierała się na dwóch filarach – pierwszym był wspomniany obecny Unipress a drugi to Konferencje Jaszowieckie, które przekształciły się z biegiem lat w prestiżową konferencję międzynarodową , budującą spójność całej polskiej fizyki półprzewodników która jest obecnie na świecie rozpoznawalna. Tak więc kluczową rolę w powstaniu a następnie w rozwoju warszawskiej szkoły odegrał prof. Leonard Sosnowski oraz Unipress oraz Konferencje Jaszowieckie. Ten niewątpliwie sukces polskiej szkoły nauki budowanej systematycznie, przez długi okres czasu i w tak różnych systemach socjalistycznej i demokratycznej Polski przypomina, że nauka tak jak i wiele innych dziedzina życia powinna być kształtowana ponad podziałami i konfliktami politycznymi korzystając nie tylko z wolnego rynku ale mądrej i roztropnej pomocy państwa.

Nauka
Kto przetrwa wojnę atomową? Mocarstwa budują swoje "Arki Noego"
Nauka
Czy wojna nuklearna zniszczy cała cywilizację?
Nauka
Niesporczaki pomogą nam zachować młodość? „Klucz do zahamowania procesu starzenia”
Nauka
W Australii odkryto nowy gatunek chrząszcza. Odkrywca pomylił go z ptasią kupą
Nauka
Sensacyjne ustalenia naukowców. Sfotografowano homoseksualny akt humbaków