Piotr Solarz

Uniwersytet dojny

Pomimo niedofinansowania na państwowych uniwersytetach są pieniądze i to całkiem spore. Są też niestety chętni do położenia na nich ręki – pisze publicysta i wykładowca akademicki.

Jego absolutyzm rektor

Po blisko trzech latach obowiązywania gowinowskiej ustawy o szkolnictwie wyższym widać, że trzeba ją zmienić – pisze politolog i wykładowca akademicki.

Społeczna rola uczelni poza dużą metropolią

Skupienie uwagi na uniwersytetach w dużych miastach kraju powoduje, że wszelkie decyzje i zmiany dotyczące uczelni są determinowane interesem tych największych.