Piotr Solarz

Polscy fizycy w gronie najlepszych naukowców z całego świata

Uniwersytet Stanforda zaktualizował listę najczęściej cytowanych naukowców z całego świata na której znaleźli się polscy fizycy.

Piotr Solarz: „Nasz” rektor. Czy upolityczniona Akademia Piotrkowska jest poligonem doświadczalnym PiS?

Kim jest dr hab. Dariusz Rogut, że nie pełniąc wcześniej żadnego kierowniczego stanowiska na uczelniach, został wybrany na pierwszego rektora nowo powołanej uczelni arbitralną decyzją ministra Przemysława Czarnka?

Piotr Solarz: Mężczyzna, domniemany winny

Przyjęte w Hiszpanii rozwiązanie, które zapewnia szczególną ochronę jedynie kobietom, jest ewidentnym przykładem dyskryminacji ze względu na płeć.

Studia coraz mniej warte

Wyższe wykształcenie nie daje już dziś prestiżu i awansu, a na rynku pracy ma wartość dawnej matury – pisze politolog.

Krajobraz po reformie

Mamy w polskim środowisku akademickim jawne patologie, które nikogo nie szokują. Mało tego, ludzie nauki zdają się być z nich wręcz zadowolone – pisze publicysta i politolog.

Punkty zastąpiły prawdę

Potrzebna jest weryfikacja listy czasopism i wydawnictw naukowych. Sensowny byłby restart całego systemu – pisze politolog.

Studia potiomkinowskie. Jak się kończy traktowanie uczelni jak biznesu

Traktowanie uczelni jak biznesu prowadzi do niebezpiecznych absurdów, na czym tracą i studenci, i państwo – pisze politolog.

Uniwersytet dojny

Pomimo niedofinansowania na państwowych uniwersytetach są pieniądze i to całkiem spore. Są też niestety chętni do położenia na nich ręki – pisze publicysta i wykładowca akademicki.

Jego absolutyzm rektor

Po blisko trzech latach obowiązywania gowinowskiej ustawy o szkolnictwie wyższym widać, że trzeba ją zmienić – pisze politolog i wykładowca akademicki.

Społeczna rola uczelni poza dużą metropolią

Skupienie uwagi na uniwersytetach w dużych miastach kraju powoduje, że wszelkie decyzje i zmiany dotyczące uczelni są determinowane interesem tych największych.