Burza wokół słynnego filmu „The Great Global Warming Swindle” rozpętała się tuż po wyemitowaniu go w marcu 2007 roku w brytyjskim Channel 4. Potem film pokazano jeszcze w 21 krajach. W efekcie kilkudziesięciu naukowców i obrońców przyrody wystosowało sążnisty protest skierowany do Ofcomu, brytyjskiej komisji pełniącej nadzór nad mediami.

Co tak oburzyło opinię publiczną? Film szerzy tezę, że globalne ocieplenie nie jest efektem działań człowieka, tylko konsekwencją zwiększenia aktywności Słońca. Tak więc według autorów dokumentu emisja dwutlenku węgla do atmosfery, będąca efektem nadużywania przez przemysł węgla i ropy naftowej, nie odgrywa istotnej roli w procesie ocieplania się klimatu. Fakt, iż wiele autorytetów naukowych zgadza się z powyższą tezą, oznacza – zdaniem twórców filmu – iż ludzie ci poświęcili rzetelność dla uzyskania wsparcia finansowego, płynącego szerokim strumieniem właśnie w stronę badań nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Dla potwierdzenia decydującej roli aktywności Słońca przedstawiono niepełne wyniki badań oraz zmanipulowane wypowiedzi naukowców. Przeciwko temu zaprotestował m.in. prof. Carl Wunsch z Massachusetts Institute of Technology, którego zdanie o ocieplaniu się oceanów przekręcono w taki sposób, by było zgodne z tezą reżysera.

Przeinaczenia wypowiedzi rozmówców zostały ostro ocenione przez Ofcom, który napiętnował też brak bezstronności i rzetelności w przedstawieniu naukowych dowodów. Producent filmu Channel 4 będzie musiał wyemitować treść wyroku, ale nie poniesie innych konsekwencji.

Kontrowersyjny film jest odpowiedzią na dokument Ala Gore’a „Inconvenient Truth” („Niewygodna prawda”) z 2006 roku, w którym pokazano decydujący wpływ człowieka na ocieplenie klimatu. Jak się jednak okazało, również laureat Nagrody Nobla nie sprostał wymogowi dziennikarskiej rzetelności. Brytyjski wymiar sprawiedliwości znalazł w filmie aż dziewięć przekłamań danych naukowych i wycofał film z kanonu pomocy dydaktycznych. Okazuje się, że prawda na temat globalnego ocieplenia bywa niewygodna dla obu stron.