Naukowcy z uniwersytetu w Southampton uważają, że przeważać będą bardziej przystosowujące się mniejsze gatunki, takie jakie gryzonie i ptaki. Zagrożone są natomiast duże ssaki, których naturalne siedliska są niszczone przez ludzi.

- Zdecydowanie największym zagrożeniem dla ptaków i ssaków jest ludzkość - siedliska są niszczone z powodu naszego wpływu na planetę, takiego jak wylesianie, polowania, intensywne rolnictwo, urbanizacja i globalne ocieplenie - powiedział Rob Cooke, główny autor badania opublikowanego w "Nature Communications".

Redukcja liczby gatunków na naszej planecie może mieć dalszy, negatywny wpływ na zrównoważony rozwój ekologii.

- Utrata gatunków, które pełnią unikalną funkcję w naszym ekosystemie, może stać się siłą napędową zmian  - dodał Cooke.

Naukowcy skupili się na ponad 15 tys. ssakach lądowych i ptakach. Przeanalizowano takie informacje jak rozmiar ciała, występowanie, pożywienie, wpływ na inne gatunki. Wzięto pod uwagę również listę zagrożonych gatunków.

- W przyszłości dominować będą gatunki krótko żyjące, małe, żywiące się owadami, które mogą przystosować się do życia w różnych warunkach - twierdzą naukowcy.