Zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powinni otrzymywać dodatek za trudne warunki dla pracujących bezpośrednio z dzieckiem. Przewiduje to projekt zmian w ustawie o pracownikach samorządowych oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, opracowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP przekazał go ministrowi pracy i polityki społecznej. Zdaniem Związku to forma rekompensaty za utracone wynagrodzenia.

Od stycznia Karta nauczyciela nie obejmuje już opiekunów pracujących w domach dziecka. Wychowawcy stali się pracownikami samorządowymi. Zmiana dotknęła tylko zatrudnionych przed 2004 r.