Od wielu miesięcy komentujemy przepisy prawa pracy. Omówiliśmy cały kodeks pracy i część aktów wykonawczych do niego (komentarze w wersji online dostępne są na stronie www.rp.pl/df).

W styczniu 2011 omawialiśmy dwa rozporządzenia o aktach osobowych pracowników i o świadectwie pracy.

Zobacz:

- Komentarz dotyczącego akt osobowych pracownika

- Komentarz dotyczącego świadectwa pracy

Natomiast w lutym – rozporządzenia dotyczące szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego oraz w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących podwładnym w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.

Zobacz inne przepisy z komentarzami

Zobacz:

- Komentarz w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- Komentarz dotyczącego urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy związkowców

W „Prawie i praktyce" z 29 marca zostały omówione trzy rozporządzenia w sprawie zatrudniania młodocianych, prac wzbronionych takim pracownikom oraz przygotowania zawodowego takich osób.

Zobacz:

- Komentarz dotyczący zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum

- Komentarz w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

- Komentarz  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

W „PiP" z 29 kwietnia omówiliśmy rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, a właściwie listę takich prac.

Zobacz: Komentarz w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Natomiast 25 maja – przepisy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.

Zobacz: Komentarz w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Dzisiejszy komentarz poświęcamy chałupnikom, czyli osobom wykonującym pracę nakładczą. To elastyczna forma zatrudnienia, jej zasady są nieco podobne do tych stosowanych przy etatowej współpracy, ale wykonującym to zajęcie pozwalają na więcej swobody.

Zobacz Komentarz do rozporządzenia z 31 grudnia 1975 r. dotyczącego uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

Zobacz serwis:

Dobra Firma

»

Kadry i płace

»

Umowy i dokumenty

»

Praca nakładcza

 

Więcej przepisów z komentarzami w serwisie:

Kadry i płace » Przepisy z komentarzami