Mobilizacja wojskowa. Sześć godzin na stawienie się w jednostce

Od soboty 13 stycznia obowiązuje nowy wzór karty powołania do wojska. Zmiany nie są duże, ale wzrok przykuwa pouczenie o karach za niestawienie się do wojska w czasie ogłoszenia mobilizacji i w razie wojny.

Publikacja: 14.01.2024 16:18

Żołnierze Wojska Polskiego

Żołnierze Wojska Polskiego

Foto: Roman Bosiacki

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty powołania do służby wojskowej liczy zaledwie dwa paragrafy i załącznik - nowy wzór karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zostało ogłoszone tuż przed końcem ub. r. i weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia tj.  13 stycznia 2024 r.

Wzór karty powołania składa się z części przeznaczonej dla szefa wojskowego centrum rekrutacji oraz części dla osoby powoływanej. Wzór przewiduje, że miejsce na wpisanie miejsca i terminu stawiennictwa osoby powoływanej oraz pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania. Termin ten określa się datą, ale także słowami np. „drugiego dnia mobilizacji" albo „NATYCHMIAST”.

Czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kobiety i 60-latkowie staną przed komisjami

W kamasze muszą iść szybko

 Co to oznacza? Wyjaśnia to pouczenie, w którym czytamy, że termin ”NATYCHMIAST” oznacza, że osoba powołana powinna nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa. 

Jest też wyjaśnienie, jak rozumieć wezwanie do stawiennictwa np. drugiego dnia mobilizacji.

"Termin stawiennictwa określony np. drugiego dnia mobilizacji do godziny 12.00 oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania" - napisano w pouczeniu.

W przypadku terminu określonego datą należy zgłosić się do godziny określonej godziną w wyznaczonym dniu. 

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Czas bić na alarm, zanim Rosja zaatakuje

Co grozi za niestawienie się w razie mobilizacji?

Jak czytamy w pouczeniu, „Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy)” . Ponadto osobie, która w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołaną do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (art. 688 ust. 1 pkt 6 ustawy). 

Rozporządzenie przewiduje, że zdarzą się sytuacje, gdy wezwany nie będzie mógł się stawić w czasie i miejscu podanym w karcie powołania. Wówczas taka osoba „jest zobowiązana powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której ma obowiązek się stawić o przyczynach niemożności stawienia się oraz stawić się w oznaczonym miejscu niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawienie się w terminie określonym w karcie powołania”.

W przypadku utraty karty powołania należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji. Przy czym utrata karty nie zwalnia od obowiązku stawienia się do służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w tej karcie. W przypadku określenia terminu stawiennictwa jako „NATYCHMIAST” fakt utraty karty powołania zgłasza się dowódcy jednostki wojskowej po stawieniu się do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co zabrać ze sobą do miejsca stawiennictwa?

Osoba powołana do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny powinna stawić się w miejscu określonym w karcie powołania, zabierając ze sobą tę kartę, książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także inne dokumenty, jeśli uważa, że mogą mieć wpływ na przebieg służby.

We wzorze karty pouczono także, iż „jest wskazane”  zabranie ze sobą niezbędnych rzeczy osobistych takich jak np. przybory toaletowe i przybory do pisania, a także  zapasowej bielizny i dziennej racji żywności.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek