Do nowego dodatku funkcyjnego będą uprawnieni m.in. komendant główny wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy oraz komendanci miejscy i powiatowi, ale też np. dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, dowódcy zmiany, sekcji i zastępu oraz kanclerz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Uprawnieni do funkcyjnego nie będą otrzymywać dodatku służbowego oraz rekompensaty pieniężnej za przedłużony ponad normę czas służby. Rozporządzenie ma uregulować sposób obliczania innych dodatków – służbowych, motywacyjnych, za służbę w szkodliwych warunkach oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych. Zmiany wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia.

Etap: konsultacje publiczne

Czytaj także:

500 plus dla mundurowych - policjanci, strażacy, pogranicznicy i funkcjonariusze SOP dostaną podwyżkę