Szeregowi będą mogli dłużej służyć w wojsku. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, którego pierwsze czytanie odbędzie się na środowym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.

Zgodnie z obecnym prawem żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. O ile do służby kontraktowej mogą być powołani zarówno oficerowie, podoficerowie, jak i szeregowi, o tyle do służby stałej już tylko oficerowie i podoficerowie. Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający 12 lat. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje zniesienie tej bariery. Pozwoli to zawodowym szeregowym uzyskać prawo do zaopatrzenia emerytalnego, które przysługuje po 15 latach służby wojskowej powołanym przed 1 stycznia 2013 r. Umożliwi też zyskanie prawa do odprawy mieszkaniowej, która przysługuje żołnierzom, którzy nabyli prawo do zaopatrzenia emerytalnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiana umożliwi utrzymanie w służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy. Przyczyni się to do podniesienia zdolności bojowej jednostek wojskowych.

etap legislacyjny: w pierwszym czytaniu