W latach 2007–2015 powstały w naszym kraju, choć nie bez problemów, tysiące kilometrów sieci szerokopasmowych – internetowych autostrad, które umożliwiają nam dostęp do szybkiego internetu. Wybudowały je głównie samorządy województw, korzystając z dotacji unijnych z programów operacyjnych, takich jak „Rozwój Polski wschodniej", „Innowacyjna gospodarka" oraz programy regionalne. Są to jednak tzw. sieci szkieletowe i dystrybucyjne. Teraz, korzystając z nich, trzeba doprowadzić sieć do odbiorców ostatecznych, czyli gospodarstw domowych. O tym, jak zapewnić internet na tzw. etapie ostatniej mili, dyskutowali w redakcji „Rzeczpospolitej" przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz firmy Huawei Polska, która jest wykonawcą i dostawcą niezbędnej infrastruktury.