Litewski Sąd Apelacyjny odmówił udzielenia zgody na zastosowanie się do orzeczenia sądu USA i odzyskanie zasądzonych 5,3 miliona euro od zlikwidowanej litewskiej firmy Mediatonas. Prawnicy aktora złożyli więc pozew do Sądu Okręgowego w Kłajpedzie i zwrócili się o uznanie likwidacji spółki za niezgodną z prawem i zajęcie majątku jej szefa.

Według prawnika Robertasa Juodki, Mediatonas został nielegalnie zlikwidowany w zeszłym roku, aby uniknąć odpowiedzialności. „Taka likwidacja w ogóle nie mogła mieć miejsca, powinni byli ogłosić upadłość, ale główny wierzyciel Eastwooda nie został uwzględniony w jego żądaniach” – powiedział Juodka.

"Główny udziałowiec i szef firmy - Giedrius Bucinskas szybko zlikwidował spółkę, aby powód nie miał czasu  na egzekucję zasądzonej kwoty - dodał.

Według Juodki, w lutym 2021 roku Mediatonas został powiadomiony o żądaniach aktora i o tym, że w sądzie amerykańskim wniesiono pozew. 18 stycznia 2022 r. litewski Sąd Apelacyjny odmówił zaakceptowania decyzji sądu amerykańskiego i wskazał, że Mediatonas przestał istnieć w grudniu 2021 roku.

„Będziemy odwołać się od tak formalnego orzeczenia sądu” – powiedział Yuodka.

Cała sprawa zaczęła się w 2021 r., kiedy Clint Eastwood pozwał trzy firmy (w tym litewską Mediatonas) produkujące wyroby z konopi indyjskich. Firmy zostały wymienione w artykule, w którym stwierdzono również, że Eastwood wspiera stosowanie konopi.