Przychody TVN w III kwartale wyniosły 328,5 mln zł i były o 7,1 proc. wyższe niż rok wcześniej w tym samym czasie, zysk operacyjny był równy 71,6 mln zł (co oznacza wzrost rok do roku o 10,5 proc.), a Zyk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 17,2 mln zł (przy stracie na poziomie 169,8 mln zł rok wcześniej). Analitycy pytani przez PAP spodziewali się przychodów na poziomie 326,9 mln zł, zysku operacyjnego w wysokości 79,2 mln zł oraz 22,9 mln zł zysku netto. – Zysk netto odnotował silny wzrost dzięki znacznemu zmniejszeniu zadłużenia pomimo utrzymania wysokiego poziomu dystrybucji do akcjonariuszy. Dziś podjęliśmy kolejne kroki w tej sprawie ogłaszając ofertę skupu akcji własnych w wysokości 150 milionów zł oraz wykup obligacji Senior Notes o wartości 22 mln euro – podał Markus Tellenbach, prezes TVN. Jak podano, TVN Finance Corporation III AB, spółka zależna TVN, opublikuje dziś zawiadomienie o umorzeniu dla posiadaczy obligacji 7,875 proc. Senior Notes z terminem zapadalności w 2018 r. Obligacje o wartości nominalnej netto 22 mln euro zostaną umorzone 8 grudnia 2014 r. po cenie 103,938 proc. plus naliczone ale niezapłacone odsetki. Datą ustalenia praw do wykupu obligacji jest 6 listopada 2014 r.

Spółka podtrzymała prognozy na ten rok. – Znacząco wyższe wyniki naszych usług brokerskich Premium TV przyczyniają się do wzrostu przychodów związanych z reklamą, które zgodnie z oczekiwaniami osiągnęły dynamikę na poziomie 8,3 proc. w trzecim kwartale. Dlatego też, przy tempie wzrostu tych przychodów o 4,9 proc. w okresie dziewięciu miesięcy potwierdzamy wcześniejsze oczekiwania co do jego średniego jednocyfrowego poziomu za cały rok – podał Tellenbach.

Platforma cyfrowa nc+, w której TVN ma pośrednio 32 proc. udziałów miała na koniec września 2,15 mln abonentów, o 0,05 mln mniej niż na koniec drugiego kwartału tego roku. Jej średni przychód na abonenta (ARPU) wynosił 68 zł (o 4 proc. więcej niż przed rokiem i o 0,5 proc. więcej niż na koniec II kwartału). Przychody sięgnęły 1,6 mld zł i były o 5 proc. niższe niż przed rokiem, EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) wynosiła natomiast 280 mln zł, czyli o 12 proc. więcej niż przed rokiem. Udział TVN w zysku nc+ wyniósł 26,4 mln zł, co oznacza, że zysk platformy sięgnął 82,5 mln zł.

W październiku główni udziałowcy TVN – ITI i Grupa Canal+ ogłosili, że ich 51 proc. udział w telewizyjnej grupie jest na sprzedaż .