Zwolnionej Knast zarzucono nieprawidłowości, które wykazać miała trwająca 4 miesiące kontrola prowadzona przez Wydział Obsługi Prawnej i Kontroli oraz Wydział Audytu Urzędu Marszałkowskiego. „O sprawie została powiadomiona właściwa jednostka prokuratury, której przekazano dokumentację z całości przeprowadzonej kontroli i audytu" – napisano w komunikacie.

Jeszcze w trakcie audytu o sprawie został zawiadomiony minister kultury Piotr Gliński, który stwierdził wówczas, że nie widzi podstaw do odwołania dyrektor. Finalnie, wobec przekazania sprawy prokuraturze napisał do władz województwa śląskiego: „decyzję o odwołaniu pani Alicji Knast ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach pozostawiam Zarządowi Województwa Śląskiego – jako organowi, który sprawuje bezpośredni nadzór nad Muzeum Śląskim w Katowicach i w którego rejestrze znajduje się ta instytucja kultury".

Alicja Knast zapowiedziała wejście na drogę sądową w tej sprawie.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w grudniu ubiegłego roku zwolniona dyrektorka została wyróżniona medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", który otrzymała z rąk wiceministra kultury Jarosława Sellina.

Alicja Knast została dyrektorką Muzeum Śląskiego w lipcu 2014 roku. Za jej kadencji otwarta została nowa siedziba muzeum w czerwcu 2015 roku, w której pokazano dotąd ponad 20 wystaw. Knast z wykształcenia jest muzykologiem. Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Plymouth w Wielkiej Brytanii. W latach 2009-2011 była kuratorem projektu stałej ekspozycji w Muzeum im. Chopina w Warszawie, a w latach 2012-2014 - dyrektorem generalnym wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Tymczasowo obowiązki dyrektora Muzeum Śląskiego objął Marcin Gwoździewicz, dyrektor departamentu kultury urzędu marszałkowskiego.

Dalsze kroki w tej sprawie podejmie prokuratura i sąd.