Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem Narodowego Centrum Kultury i Komitetu Polskiego ds. UNESCO.

W tym roku uhonorowani zostaną autorzy przedsięwzięć kulturalnych i kulturotwórczych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk, zrealizowane w latach 2010-2011.

Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych przedsięwzięć, należący do następujących kategorii:

· jednostki samorządu terytorialnego;

· samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);

· organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;

· osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2012 roku

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły

(decyduje data stempla pocztowego). Regulamin, formularze i potrzebne informacje dostępne są poprzez stronę

www.frdl.org.pl

. Formularz należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie przesłać wraz z załącznikami na adres:

Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Więcej informacji może udzielić Małgorzata Herbich : e-mail: malgorzata.herbich@frdl.org.pl, tel. 22 322 84 15.