Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz do prezesów i dyrektorów sądów rejonowych, że wypowiedzi dla dziennikarzy będą mogły być udzielane dopiero po wyrażeniu zgody przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Zasada obowiązuje w przypadku wywiadów udzielanych na terenie sądu przez sędziów, asesorów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Niezbędnej zgody nie będą musieli otrzymywać sędzia rzecznik prasowy i pracownicy biura prasowego.

Po otrzymaniu zgody, wywiad będzie mógł być przeprowadzony tylko w dwóch wyznaczonych miejscach. 

Dla dziennikarzy przewidziano jeszcze jedno ograniczenie. Nie będą mogli fotografować, filmować i utrwalać w inny sposób gabinetów i sekretariatów prezesów, wiceprezesów i dyrektorów sądów. 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka została prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie na początku styczniu tego roku. Jej pierwszą decyzją było odwołanie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego do spraw cywilnych Waldemara Żurka.

W lutym odbyło się zebranie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Podjęto na nim uchwałę o wykluczeniu nowej prezes SO ze stowarzyszenia.