Fundacja Niezależne Media zgłosiła się do konkursu o przyznanie dofinansowania z funduszy unijnych, który organizuje NFOŚiGW. Ministerstwo Środowiska przyznało 6 milionów złotych na stworzenie organizacji ekologicznej.

We wniosku fundacja powoływała się na trzech ekspertów. Wśród nich była córka ówczesnego ministra środowiska Katarzyna Szyszko-Podgórska, przyjaciel ministra, duszpasterz leśników ks. Tomasz Duszkiewicz i pracujący w Szwecji leśnik Mateusz Liziniewicz.

W październiku dotacja została wstrzymana przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Przeprowadzona kontrola dotyczyła m.in. sposobu organizacji konkursu „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”.

Czytaj także: Fundacja Sakiewicza nie dostanie 6 milionów złotych

Jak informuje portal OKO.press, dofinansowania ze środków unijnych nie będzie, ale większą kwotę przekaże Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

20 grudnia ubiegłego roku fundacja Tomasza Sakiewicza wycofała wniosek o unijne dofinansowanie, ale 31 stycznia zawarto z NFOŚiGW inną umowę, która zawarta została w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”, nabór V 2017 – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki ministra właściwego ds. środowiska.”

Fundacja otrzyma łącznie 7.155.122 złotych. Przekazano już ponad 850 tysięcy złotych.