Nowe prawo nie obejmuje również osób handlujących kwiatami i zniczami. Zgodnie z przepisami nie ma przeszkód, by właściciele sklepów czy stoisk sami pracowali, nie mogą jedynie polecić tego osobom przez siebie zatrudnionych.