Paweł Kukiz zapoznał się z projektem ustawy potocznie nazywanej anty-TVN i ocenił, że "ogólnie jest OK".

"Takie regulacje istnieją od lat np. w Niemczech, Austrii, we Francji -tu „zagraniczni” mogą mieć maksymalnie jedynie 20 proc." - zauważa polityk.

Czytaj także:

KRRiT "rozbraja" ustawę anty-TVN

Zaniepokojenie Kukiza wzbudził jednak fakt, że ustawa nie uniemożliwia kupowania akcji mediów prywatnych przez spółki skarbu państwa, a więc nie jest zablokowana możliwość ich "upaństwowienia".

"Żeby tego niebezpieczeństwa uniknąć składamy poprawkę, której treść i uzasadnienie przedstawiam poniżej. Mam nadzieję, że Sejm zagłosuje "za" naszą poprawką, która WYKLUCZA możliwość "upaństwowienia" mediów prywatnych. Jeśli jednak ta poprawka uchwalona nie zostanie to trudno będzie mi poprzeć całą ustawę" - napisał Kukiz.

Zależy mu na dodaniu zapisów, że "udziały lub akcje w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób zagranicznych, zbywane w związku z wykonaniem obowiązku dostosowania, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb państwa, spółkę realizującą misję publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255), państwową osobę prawną w rozumieniu art. 3 ust. 1-3 tej ustawy oraz spółkę z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu państwa".

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 2, miałaby być nieważna.

Uzasadniając wprowadzenie tych poprawek Kukiz dodaje, że mają one na celu  zapewnienie, iż "skarb państwa nie stanie się w jakimkolwiek trybie beneficjentem wprowadzanych zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji".

W środę wieczorem grupa posłów PiS nieoczekiwanie złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego.

Zmiany obejmują art. 35. Obecnie przepisy mówią, że koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nowelizacja stanowi, że "Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna (...) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".