„Umożliwią one rozwiązanie złożonych problemów – w dziedzinach takich jak medycyna, zmiana klimatu, logistyka lub energetyka – w ciągu kilku godzin, a nie miesięcy lub lat jak w przypadku obecnych systemów, i to przy dużo niższym zużyciu energii” – podaje Komisja Europejska.

Superkomputer zostanie umieszczony w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, które prowadzi od wielu lat prace badawczo-rozwojowe w zakresie obliczeń i komunikacji kwantowej. W konsorcjum projektowym z Polski uczestniczy także Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz firma Creotech Instruments SA, tworząca specjalistyczną elektronikę dla rynku kwantowego.

– Wskazanie Polski i naszego ośrodka do budowy przełomowej klasyczno-kwantowej architektury superkomputera to dowód na to, że spełniliśmy wszystkie kryteria wejścia i mamy stosowne doświadczenie, aby taką hybrydę zbudować – mówi dr hab. inż. Krzysztof Kurowski z PCSS.

Jak informuje nas Wojciech Bohdanowicz z Centrum, komputer będzie zlokalizowany w serwerowni PCSS przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu. – Ile dokładnie miejsca zajmie, jeszcze nie wiemy, gdyż ta technologia jest cały czas rozwijana – dodaje Bohdanowicz.

Za inwestycję odpowiada specjalna jednostka – Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. Pierwsze komputery kwantowe poza Polską zostaną zainstalowane w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, we Francji i Włoszech w II połowie 2023 r. Koszt inwestycji to ponad 100 mln euro. Z superkomputerów będzie mogło korzystać środowisko akademickie i przemysł w całej Europie.

Komputery kwantowe otwierają zupełnie nowe możliwości rozwoju. Jak podkreśla poznańskie Centrum: „obliczenia kwantowe pozwolą na wykonanie wielu nowych eksperymentów i badań naukowych oraz otworzą nowe możliwości dla innowacji przemysłowych”. Np. testowanie w wirtualnym środowisku nowych materiałów, takich jak polimery, na potrzeby przemysłu lotniczego, katalizatorów samochodowych, ogniw słonecznych. Superkomputery pozwalają na dużo szybsze i wydajniejsze opracowywanie nowych leków dzięki tworzeniu „cyfrowego bliźniaka” ludzkiego ciała, na którym będzie można przeprowadzać wirtualne badania leków.