Badanych spytano, co sądzą o tym, aby przepisy regulujące dopuszczalność aborcji w Polsce zostały ustalone na podstawie referendum.

Taka opcja odpowiada 55,4 proc. respondentów. Przeciwnie uważa 34 proc., a zdania na ten temat nie ma 10,6 proc. ankietowanych.

Wśród sympatyków opozycji za referendum opowiada się 79 proc. opozycji i 39 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy.

Ten sposób kształtowania prawa popiera 49 proc. kobiet i 61 proc. mężczyzn.

Najwięcej zwolenników referendum ma wśród najmłodszych ankietowanych - wśród osób w wieku 18-29 popiera je aż 83 proc., najmniej - wśród respondentów w wieku 40-49 lat.

W tej grupie za opowiada się 36 proc., przeciw - 48 proc. pytanych.

Badanie zostało przeprowadzone   05.02.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1000 osób.