Prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz zarzuca państwowej telewizji, że bezpodstawnie wyeliminowała przedstawiciela związku prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego z debaty w programie „Studio Polska".

Zdaniem ZMP jest to naruszenie ustawy o radiofonii i telewizji. – Związek Miast Polskich działa na podstawie konstytucyjnych i ustawowych norm. Dlatego jest absolutnie niedopuszczalne, aby władze telewizji publicznej go ignorowały – komentuje rzecznik ZMP Joanna Proniewicz.

„Zwracam uwagę na skandaliczny fakt, że przedstawicie telewizji publicznej uzurpują sobie prawo do wykluczania konkretnych osób z debaty publicznej pod kuriozalnym pretekstem rzekomych »obraźliwych wypowiedzi«" – napisano w skardze.