Dwóch na trzech badanych uważa, że Telewizja Polska pod kierownictwem Jacka Kurskiego stała się mniej obiektywna. 16 proc. jest zdania, że stała się bardziej obiektywna, a swojego stanowiska w tej sprawie nie umie określić 18 proc. ankietowanych.

- Częściej to osoby o dochodzie powyżej 5000 zł (84 proc.) oraz badani z największych miast (76 proc.) uważają, że TVP stała się mniej obiektywna - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek ankietowanych, którzy uważają, że TVP stała się mniej obiektywna pod kierownictwem Jacka Kurskiego – w grupie do 24. roku życia to 54 proc., podczas gdy w grupie powyżej 50. roku życia to 72 proc.

Zdaniem prof. Marka Sokołowskiego, socjologa i medioznawcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, trudno nie zgodzić się z opinią respondentów.

– Na czele telewizji publicznej postawiono komisarza politycznego, a maczuga propagandowa odstrasza coraz większą grupę widzów. Programy informacyjne urągają elementarnym zasadom warsztatu dziennikarskiego – grzmi prof. Sokołowski.

Sam prezes Kurski podkreślał jednak, że „w TVP przywracany jest elementarny obiektywizm i uczciwa debata publiczna”, a każdy, kto ma inne poglądy niż aktualna władza, może występować w telewizji publicznej.