Nasi rozmówcy podkreślają, że oznacza to, że wkrótce strona amerykańska poda oficjalnie nazwisko nowego ambasadora.

Udzielenie agrément to kluczowy krok na drodze do objęcia przez nowego ambasadora funkcji.

Dowiedz się więcej:
Mark Brzezinski nie będzie Polakiem. Ale będzie ambasadorem

Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi spekulacjami, nowym ambasadorem może być Mark Brzezinski, syn Zbigniewa Brzezińskiego, chociaż zgodnie ze zwyczajem strona amerykańska nie potwierdziła tego oficjalnie.