Paweł Wieczorkiewicz był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1971), gdzie uzyskał też doktorat (1976) i habilitację (1993) za pracę: Wielka Czystka a Armia Czerwona.

Tytuł naukowy otrzymał w 2003. Był członkiem Rady Wydziału Historycznego UW, Rady Naukowej Polonicum UW oraz Rady Naukowej Wydziału Krajów Rozwijających się UW. Był również członkiem Senatu Akademii Humanistycznej i Rady Naukowej Wydziału Historycznego tej uczelni. Należał do uczniów profesora Ludwika Bazylowa.

Od lat zajmował się także dziejami wojskowości, zwłaszcza zaś – marynarki wojennej. Był współpracownikiem "Morza", "Wojskowego Przeglądu Historycznego" oraz "Nowej Techniki Wojskowej". Pod koniec lat 70. był II sekretarzem POP PZPR na Wydziale Historii UW.

Prowadził w telewizji Kino Polska cykl Poprawka z Historii w którym opowiadał o historycznym podłożu przedstawianych filmów.

Był autorem i współautorem wielu książek historycznych, m.in.: "Polska. dzieje polityczne ostatnich dwustu lat", "100 postaci, które tworzyły historię Polski", "Dylematy historii. Nos Kleopatry czyli co by było, gdyby...".