W wyborach parlamentarnych 2007 roku zebrał on 1614 głosów uzyskując 6 wynik na liście PiS (partia ta zdobyła w okręgu 5 mandatów). Zbysław Owczarski ma 46 lat, mieszka w Miechowie.

Ma wykształcenie wyższe — nauczyciel wychowania fizycznego. Pracuje jako naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.Działacz „Solidarności” , był wicemarszałkiem województwa małopolskiego.W tej kadencji z ramienia PiS jest radnym wojewódzkim.