Paciorkowski od stycznia pełni obowiązki naczelnego PAP. Wiele lat pracował w „Rzeczpospolitej”, m.in. jako zastępca redaktora naczelnego. Był też dyrektorem Agencji Prasowej Polskapresse i redaktorem naczelnym „Nowej Trybuny Opolskiej”. W latach 2003 – 2007 zasiadał w Radzie Programowej PAP.

Członkami zarządu zostali: Zbigniew Krzysztyniak, niegdyś korespondent PAP w Pradze, oraz Lidia Sobańska, obecnie dyrektor oddziału PAPnet.

Zarząd zacznie działalność, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzi sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2009.