„W ostatnich latach [w Polsce – red.] nasiliły się konflikty między wspólnotami religijnymi (przede wszystkim Kościołem Katolickim) a przedstawicielami środowisk świeckich" – czytamy o Polsce w najnowszym raporcie na temat wolności religijnej na świecie. Raport przygotowany przez międzynarodowych ekspertów obejmuje okres od października 2012 roku do czerwca 2014 roku.

Monitoringiem objęto w sumie 196 krajów świata. Zdaniem ekspertów w 81 krajach wolnośc religijna jest ograniczona w wysokim lub bardzo wysokim stopniu. „Wolność religijna ograniczana jest również w krajach zachodnich, należących w związku z ich historią przeważnie do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej – stwierdzają autorzy publikacji. - Za taki stan rzeczy odpowiadają dwa czynniki. Po pierwsze, nie ma zgody co do tego, jaką rolę religia powinna odgrywać w tzw. przestrzeni publicznej. Po drugie, otwartość na wolność religijną ogranicza rosnąca obawa tamtejszych społeczeństw przed zagrożeniami związanymi z ekstremizmem – analizują".

Zdaniem autorów raportu, w Polsce w ostatnich latach doszło do „wzrostu agresji i podniesienia antyklerykalizmu do rangi postawy, która może być akceptowana społecznie". Winne są temu głównie środki masowego przekazu.

„Jednym z najlepszych przykładów w tej dziedzinie jest dziennikarz Tomasz Lis, od roku 2012 redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska", wydawanego przez niemiecki koncern Axel Springer Verlag. [...] „Newsweek Polska" zyskał wątpliwą sławę zwłaszcza dzięki swym gorszącym okładkom, przedstawiającym ulubione cele ataków gazety, do których należą przywódca opozycji Jarosław Kaczyński oraz religia katolicka" – czytamy w raporcie. Jego autorzy przypominają m.in., że redakcja została nominowana do tytułu „Hieny Roku" za okładkę sugerująca pedofilskie zachowania księdza wobec młodego chłopca. „Trudno mieć wątpliwości, że okładka ta jest elementem świadomej kampanii antyklerykalnej. Tematem innej okładki były nieślubne dzieci księży, kolejna przedstawiała całujących się rzekomych kapłanów o skłonnościach homoseksualnych" – wyliczają autorzy opracowania.