W środowisku konserwatystów wrze. W rozstrzygniętych kilka dni temu przez Ministerstwo Kultury konkursach na dotacje dla czasopism oraz na wydawanie książek niemal całkowicie pominięto organizacje prawicowe. Doceniono stowarzyszenia liberalne oraz lewicowe.

Drugi rok z rzędu zabrakło pieniędzy na rocznik „Teologia Polityczna". Dotację dostały za to związany z lewicą kwartalnik „Krytyka Polityczna" (90 tys. zł) czy wydawany przez fundację Bęc Zmiana magazyn „Notes na 6 tygodni" (dofinansowanie na trzy lata 240 tys. zł). Z kolei centrolewicowy tygodnik „Kultura Liberalna" ukazujący się jedynie w internecie dostał 210 tys. zł.

W liście do czytelników rozpropagowanym w mediach społecznościowych redakcja „Teologii Politycznej" napisała, że decyzja resortu jest niesprawiedliwa, zwłaszcza że poziom rocznika „nie był nigdy podawany w wątpliwość. (...) Przyznają to nawet przedstawiciele środowisk, z którymi od wielu lat prowadzimy twórczy, ideowy spór". Zagrożone ma być teraz nawet istnienie pisma.

Autorzy listu podkreślają, że analiza dotacji dowodzi złej organizacji systemu dotowania kultury, co paraliżuje część inicjatyw. Dodają, że ich przypadek nie jest odosobniony.

To prawda, bo dotacji nie dostały też kwartalnik „Christianitas" (rok temu dostał 50 tys. zł), wydawany przez Klub Jagielloński kwartalnik „Pressje" (w 2014 r. również miał dotację), dwumiesięcznik „Arcana" czy prawicowy kwartalnik „44/Czterdzieści i cztery".

– Dyskusja o finansowaniu toczy się od co najmniej czterech lat – mówi „Rzeczpospolitej" Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. – Obiecywano nam zmiany, a wciąż jesteśmy w tym samym miejscu. Wrażenie jest takie, że dotacje przyznawane są według klucza światopoglądowo-towarzyskiego.

Zdumienie budzi dysproporcja między dotacjami dla czasopism. Założony przez znanego z lewicowych poglądów socjologa Jana Sowę kwartalnik „Ha!Art" dostał aż 240 tys.  zł. Tymczasem ukazujący się od 1902 r. kwartalnik „Pamiętnik Literacki" – wysoko oceniane czasopismo polonistyczne – jedynie 20 tys. zł. Taką samą kwotę przyznano dwumiesięcznikowi literaturoznawczemu „Teksty Drugie". Ale wydawany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe od 1907 r. „Rocznik Polonistyczny" nie dostał nawet złotówki. Za to znalazło się 80 tys. zł na czasopismo „Przegląd Polityczny" (pięć numerów rocznie), którego współzałożycielem w latach 80. XX w. był Donald Tusk.

Dotacji nie dostała żadna książka, którą planuje w 2015 r. wydać środowisko „Teologii Politycznej". Odrzucono m.in. wniosek, by resort dofinansował tłumaczenie i wydanie współczesnej syntezy dotyczącej religii starożytnej Grecji autorstwa wybitnego badacza Waltera Burkerta. Uznania nie znalazły też projekty Towarzystwa Więź (m.in. listy Alberta Camusa, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza i Józefa Czapskiego) czy wydawnictwa Fronda.

Pieniądze dostały za to aż trzy pozycje zaproponowane przez Fundację Zeszytów Literackich oraz (również trzy) książki, które zamierza wydać Agora. Wśród nich autobiografia byłej minister kultury Izabelli Cywińskiej.

Anna Tusiewicz z Instytutu Książki, która odpowiada za programy dotacyjne resortu dotyczące książek, zapewnia, że urzędnicy nie kierują się sympatiami politycznymi. – Projekty ocenia niezależny zespół ekspertów, a procedura przyznawania dotacji jest dwustopniowa – tłumaczy „Rzeczpospolitej". – Każda organizacja, której projekt otrzymał minimum 50 pkt, ma prawo złożyć odwołanie.

Dodaje, że protesty rozpatruje osobiście minister kultury: – Ona decyduje, komu i jaką dotację przyznać.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Identyczna procedura odwoławcza dotyczy czasopism. Protesty w sprawie książek można było składać do poniedziałku. Na odwołania dotyczące czasopism jest czas do piątku.

Klub Jagielloński oraz „Teologia Polityczna" na pewno je złożą. – Potem będziemy wywierać presję na resort kultury, by ten niewydolny system dotacji wreszcie zmienić – dodaje Trudnowski.

Przykłady  dotacji:

- Kwartalnik „Ha!Art" w wersji papierowej i elektronicznej – 240 tys. zł

- Dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia" w wersji papierowej i elektronicznej – 240 tys. zł

- Tygodnik „Kultura Liberalna" ukazujący się jedynie w wersji internetowej – 210 tys. zł

- Miesięcznik „Znak" w wersji papierowej dostał dotację na trzy lata w wysokości 405 tys zł. Roczne dofinansowanie: 135 tys. zł

- „Zeszyty Literackie". Kwartalnik otrzymał 405 tys. zł na lata 2015–2017. Rocznie 135 tys. zł

- Kwartalnik „Kontakt" wydawany przez Klub Inteligencji Katolickiej – 97,2 tys. zł

- Kwartalnik historyczny „Karta" wydawany przez Ośrodek KARTA na 11 numerów (trzy lata) dostał 300 tys. zł (rocznie 100 tys. zł)

- Kwartalnik „Krytyka Polityczna" w wersji drukowanej oraz internetowej – 90 tys. zł

- Kwartalnik „Przegląd Polityczny" w 2015 roku – 80 tys. zł