Dokładnie 10 lat temu – 7 września 2007 roku – Sejm RP przyjął uchwałę o skróceniu swej kadencji. W związku z tym przypominamy tekst sprzed kilku tygodni. Badanie przeprowadzono w lipcu tego roku.

Ponad 40 proc. ankietowanych uważa, że jeszcze w tym roku powinny odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne. Częściej niż co trzeci respondent jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma częściej niż co piąty respondent.

 

- Za przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi częściej są kobiety (45 proc.), osoby w wieku 35-49 lat (48 proc.) oraz badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (46 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że ten pomysł popierają również częściej osoby o dochodzie netto na rękę ponad 5000 zł (67 proc.) oraz badani z miast do 20 tysięcy mieszkańców (48 proc.).

Jednak politolodzy, którzy zapoznali się z wynikami naszego sondażu, są zgodni, że scenariusz zakładający przedterminowe wybory byłby realny jedynie wtedy, gdyby wcześniej doszło do rozpadu partii rządzącej w Sejmie i Senacie oraz większego zaangażowania politycznego ze strony prezydenta RP.

Przypominają też, że w 2007 roku Jarosław Kaczyński przelicytował godząc się na przedterminowe wybory. Wówczas, choć jego partia uzyskała lepszy wynik niż w 2005 roku, to konkurenci z PO wzmocnili się jeszcze bardziej i przejęli władzę.