Najnowsze dane za 2017 rok mówią, że na niedzielne msze chodziło 38,3 proc. katolików, do komunii świętej przystępowało 17 proc. To oznacza wzrost o niecałe dwa punkty procentowe w porównaniu z 2016 rokiem, gdy zanotowano najniższy po 1980 roku udział katolików w niedzielnych mszach świętych.

Najwięcej osób chodzi do kościoła w południowo-wschodnich diecezjach. Pierwsze miejsce należy do diecezji tarnowskiej, w której na niedzielną mszę uczęszcza 72 proc. katolików.

Najniższa frekwencja na niedzielnej mszy była w diecezjach łódzkiej i szczecińsko-kamienieckiej. Tam do kościoła szło jedynie 24,6 proc. wiernych. Jeden z najniższych wskaźników jest również w diecezji warszawskiej (obejmującej lewobrzeżną Warszawę i kilka powiatów zachodnich) – 27,3 proc.

Co ciekawe, z danych wynika, że tam, gdzie jest najniższy wskaźnik uczestnictwa w mszach świętych, jest też największy odsetek kobiet biorących udział w nabożeństwach.

W diecezji tarnowskiej ponad 55 proc wiernych to kobiety, ale już w diecezji łódzkiej, szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz warmińskiej to ok. 63 proc.

W 2017 roku w Polsce pracowało 24917 księży pełniących posługę w sumie w 10 392 parafiach.

W porównaniu z 2016 rokiem wzrosła nie tylko liczba wiernych uczestniczących we mszach świętych, ale też liczba udzielonych chrztów z 374 tys. w 2016 r do 392 tys. w 2017.

Zmalała natomiast liczba katolickich ślubów w 2017 roku było ich 133 tys., rok wcześniej 136 tys.