Po weekendzie majowym będzie można zrobić zakupy w obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. Chodzi o galerie handlowe, parki handlowe i obiekty handlowe nieprowadzące przeważającej działalności spożywczej. Jednak strefy aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kina i wyspy handlowe nadal wyłączone będą z korzystania.

Obowiązkowo w rękawiczkach

Resort rozwoju sugeruje taką organizację stanowisk pracy w sklepach, by umożliwić zachowanie 2-metrowej odległości między pracownikami i klientami galerii. Organizacja pracy pracowników powinna  uwzględniać system zmianowy i rotacyjny oraz zapewniać niezbędną rezerwę kadrową, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy.

Czytaj też: Jak będą funkcjonować gabinety rehabilitacji od 4maja. Są wytyczne

Klienci obowiązkowo będą musieli nosić w sklepach rękawiczki jednorazowe lub foliowe zapewnione przez operatora danego sklepu. Powinni mieć także możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie galerii  lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automatach do zakupu maseczek. Właściciele sklepów są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), a także w toaletach i przy kasach.

Jedzenie tylko na wynos

W strefa gastronomicznych nie będzie można jeść, ale będzie można kupić jedzenie na wynos i w ramach dostaw do domu czy biura. Dania nie mogą być spożywane ani na terenie galerii, ani na ulicy.

Strefy gastronomiczne muszą one być oddzielone widoczną, fizyczną barierą. W każdej na jedną osobę powinno przypadać min. 15 m kw. Osoby stojące w kolejce powinny zachować 2-metrowe odstępy od siebie. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu mają im pomóc umieszczone w widocznych miejscach wskazówki (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

Od 4 maja, czyli od momentu otwarcia galerii i centrów handlowych w ramach odmrażania gospodarki, w strefie gastronomicznej będzie można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii, ani na ulicy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Luz na parkingach

Klienci obiektów handlowych wielkopowierzchniowych są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.

Z codziennego użytku pozostają wyłączone wszelkiego rodzaju fontanny, place zabaw i kąciki zabaw. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów.

Więcej informacji o wytycznych dla poszczególnych branż można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz