Rolnicy zyskają na zmianie prawa. Chodzi o kredyty i pożyczki

Rolnicy mają być wyłączeni z uwierających ich przepisów dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek.

Publikacja: 29.02.2024 03:00

Rolnicy zyskają na zmianie prawa. Chodzi o kredyty i pożyczki

Foto: Adobe Stock

Dwa projekty ustaw, jeden posłów PSL, drugi Ministerstwa Finansów, mają zwolnić rolników z rozciągniętej na nich przez poprzedni rząd ochrony konsumenckiej przy zaciąganiu pożyczek i kredytów, w tym tych lombardowych.

Oba projekty w lwiej części się pokrywają, poselski jest już wskazany w planie najbliższego posiedzenia Sejmu i miałby wejść w życie z dniem ogłoszenia. Ministerialny po 14 dniach, i jest na etapie Komitetu Stałego RM oraz konsultacji.

– Niech pracują, ale konsultacje zajmą im może i pół roku, a banki już od 7 stycznia wstrzymują rolnikom prowadzącym gospodarstwa towarowe udzielanie kredytów lub udzielają ich po wyższej cenie. I to w nich uderza ta konsumencka ochrona. Owszem, dla mniejszych gospodarstw można ją zostawić w trakcie prac nad nowelą – mówi poseł PSL Marek Sawicki reprezentujący wnioskodawców projektu poselskiego.

Kredyty i pożyczki — co się zmieni dla rolników

Nowela ma uchylić art. 2 ust. 1 ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (chroniącej najdrobniejszych pożyczkobiorców), który stanowi, że jej przepisy stosuje się także do umów o pożyczkę lombardową zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne. Podobna zmiana ma być w ustawie o kredycie konsumenckim.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że choć te przepisy miały poprawić sytuację rolników np. co do maksymalnej wysokości tzw. kosztów pozaodsetkowych od pożyczek i kredytów, to już w trakcie ich uchwalania wskazywano, że zwłaszcza rolnikom wielkotowarowym mogą one szkodzić.

Zmiany te rozciągnięto na rolników na etapie sejmowym bez konsultacji, analizy i bez oceny ich skutków. A wejście w życie ustawy lombardowej ograniczyło im dostęp do finansowania przez wzrost kosztów kredytu i dodatkową biurokrację.

Przed złożeniem projektu przeprowadzono sondaż, czy rolnicy w państwach członkowskich UE podlegają szczególnej ochronie przy zawarciu umowy kredytu, w szczególności, czy stosuje się do nich dyrektywę o kredycie konsumenckim, i w żadnym z 12 państw, które udzieliły odpowiedzi, tej ochrony nie ma.

Ministerialny projekt wskazuje ponadto, że obecne regulacje są nieprzejrzyste, gdyż w zależności od celu finansowania mają zastosowanie do umowy różne przepisy: konsumenckie lub prawo bankowe.

Rolnikowi trudno ocenić, który produkt jest dla niego najlepszym rozwiązaniem, a banki muszą decydować o zastosowaniu odpowiednich przepisów, co może paraliżować proces udzielania finansowania.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie oraz konsultacje

Czytaj więcej

Rolnicy, pożyczka lombardowa i ochrona konsumencka – co wynika z tego połączenia?
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego