Jest to prawdopodobnie pierwsze w Polsce sądowe postanowienie w sporach o wskaźnik WIBOR - twierdzi kancelaria.

- Uważamy, że w wielu przypadkach umowy kredytów w PLN posiadają wady, które mogą prowadzić do ustalenia ich nieważności albo wyeliminowania z umowy postanowień, na podstawie których w ostatnim czasie tak znacząco zwiększyło się oprocentowanie kredytów - twierdzą prawnicy katowickiej kancelarii.

WIBOR (skrót od Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym, na jaką banki umawiają się, aby udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Wskaźnik ten zmienia się niemal codziennie.  WIBOR plus stopa procentowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów w złotych.    

Czytaj więcej

Wysoki WIBOR bije w kredytobiorców

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach o tym, że złotówkowy kredyt hipoteczny został całkowicie pozbawiony WIBOR-u, zostało wydane jako zabezpieczenie na czas trwania procesu.

Zgodnie z treścią postanowienia kredytobiorca będzie spłacał jedynie ratę kapitałową powiększoną o odsetki w wysokości niezmiennej marży. Oprocentowanie kredytu będzie wynosiło 2,19 proc. Rata kredytu będzie niższa niż w chwili zawarcia umowy kredytu. Dzięki temu zmniejszy się z blisko 6700 zł do około 1700 zł.

"Sąd wydający postanowienie w pełni podzielił stanowisko naszej kancelarii, z którego wynika, że umowa kredytu musi zostać pozbawiona stopy referencyjnej WIBOR, z dwóch przyczyn:

- bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali nieograniczonego ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową,

- wadliwy jest sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR." - czytamy na profilu kancelarii Radosław Górski i Wspólnicy.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315940451_808687253683771_5609846840672237393_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=NQ9_Sji4EuoAX-eCTIL&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AfBM5ftXL4ph36f1i41hbiKLzAW418o44CWlbW--VTH8gA&oe=6378C599

Czytaj więcej

Kieliszewski: Kwestionowanie WIBOR nie wystarczy, by mieć kredyt za darmo