W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wsparciu odnawialnych źródeł energii (OZE). Jej autorem była grupa posłów PiS.

Nowela zmienia wsparcie dla prosumentów, czyli osób, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedają do sieci energetycznych. Nie będą się już oni rozliczali zgodnie z taryfami gwarantowanymi. Dzięki nim właściciele najmniejszych instalacji OZE otrzymują dopłaty.

Celem taryf było wyrównanie szans zamożnych i gorzej sytuowanych rodzin na zakup przydomowych mikroelektrowni.

Nowela zamiast taryf wprowadza tzw. opusty. Jest to rozliczenie różnicy między ilością energii, którą prosument wyprodukował (np. w panelu fotowoltaicznym), a tą, którą pobrał (w czasie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu).

System taryf gwarantowanych krytykował rząd i posłów PiS. Według nich to system zbyt drogi i niesprawiedliwy, bo jego koszty ponoszą pozostali odbiorcy energii.

Natomiast opozycja i środowiska związane z energetyką odnawialną byli przeciwni likwidacji taryf gwarantowanych. Ich zdaniem opusty nie będą sprzyjać rozwojowi tego rodzaju energetyki.

Nowela przewiduje powstanie klastrów i spółdzielni energetycznych. Rozszerza też definicje prosumenta. Oprócz osób fizycznych będą mogły nimi zostać również jednostki samorządowe, parafie kościelne oraz szkoły.

Nowela wprowadza zmiany w tzw. opłacie przejściowej – wprowadzono ją w 2007 r., płacimy ją razem z rachunkiem za energię. Miała ona stanowić rekompensatę dla zakładów energetycznych za rozwiązanie kontraktów długoterminowych. Z czasem miała zostać zlikwidowana. Tymczasem nowela nie tylko utrzymuje opłatę, ale i ją podwyższa. Dla gospodarstw domowych wzrośnie z 3,87 zł do 8 zł brutto miesięcznie.

To kolejna już zmiana ustawy o wsparciu odnawialnych źródeł energii, wcześniejsza pochodzi z lutego 2015 roku. Ma ona pozwolić uzyskać do 2020 r. 15-proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii (wynika to z polityki energetycznej Unii Europejskiej).

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Co ciekawe, choć prace nad nowelą jeszcze się nie zakończyły, rząd zapowiada kolejne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Chce m.in., by prosumentami mogli być również mali i średni przedsiębiorcy.

etap legislacyjny: trafi do Senatu