Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 341

Wasyłenko przekazała gremium, że największe zagrożenie stanowią obszary niedawno opuszczone przez Rosjan, którzy pozostawili na nich miny i inne materiały wybuchowe.

Niebezpieczne urządzenia są rozrzucone i ukryte na terenach rolniczych i leśnych, a także w miastach, miasteczkach i wsiach.

Obecnie nie ma niemal dnia, aby pomocy nie potrzebowały osoby, które odniosły obrażenia z powodu eksplozji tych przedmiotów, i w dużej mierze dotyczy to dzieci.

Wasyłenko dodała, że problem rozminowywania Ukrainy jest obecnie problemem globalnym, bo jeśli nie zostanie zakupiony sprzęt i nie zostanie przeszkolony personel, pola nie będą gotowe do wiosennych siewów.

- Doprowadzi to do efektu domina ogromnych, ogromnych problemów, rozciągających się daleko poza terytorium Ukrainy, daleko poza terytorium Europy, na Afrykę i Bliski Wschód, które ostatecznie ponownie uderzą w Europę - mówiła deputowana.

Te spodziewane w takiej sytuacji problemy to przede wszystkim głód i masowa migracja. - I wszystko, co z tego wynika - powiedziała Wasyłenko.