Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 280

- W przyszłym roku, biorąc pod uwagę dodatkowe środki budżetowe, ilość funduszy przeznaczonych na zamówienia na potrzeby obrony państwa, wzrosną niemal 1,5-krotnie. To umożliwi zapewnienie stałej gotowości bojowej związków taktycznych i jednostek wojskowych - oświadczył Szojgu na spotkaniu z kierownictwem resortu obrony.

- To ważne, by utrzymać maksymalny możliwy poziom produkcji, zorganizować dostawy do jednostek. Jest niezbędne, by kontynuować modernizację i tworzenie obiecujących systemów uzbrojenia, z ich wykorzystaniem w czasie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.) - dodał.

- W związku ze specjalną operacją wojskową i częściową mobilizacją, potrzeby jeśli chodzi o zamówienia państwowe na wszystkich poziomach wzrosły. W tym roku, realizacja istniejących i zawartych kontraktów (na dostawy uzbrojenia) została zoptymalizowana - mówił też Szojgu.

Minister obrony Rosji zapowiedział, że Moskwa będzie "przywiązywać szczególną uwagę" do budowy "infrastruktury związanej z jej siłami nuklearnymi".

Czytaj więcej

Kadyrow krytykuje papieża. "Wśród czeczeńskich bojowników nie ma alkoholików"

Minister obrony Rosji mówił też, że kierownictwo resortu obrony będzie omawiać "rozwój sił rakietowych i artylerii" biorąc pod uwagę "doświadczenia ze specjalnej operacji wojskowej".

- Skuteczne niszczenie ogniem przeciwnika jest ważnym składnikiem sukcesu operacji wojskowej. Znacząca rola w tym przypada wojskom rakietowym i artylerii. W czasie specjalnej operacji (wojskowej) nowe metody walki z ich użyciem są testowane - przekonywał Szojgu.

300 tys.

Tylu rezerwistów i ochotników przeszkolono w ciągu dwóch miesięcy w Rosji - według słów Szojgu

- Po pierwsze dotyczy to użycia rozpoznania i uderzeń zestawów ogniowych, w tym bezzałogowych statków powietrznym, a także nowoczesnych i zaawansowanych zestawów uzbrojenia - mówił minister.

- Walka przeciwbateryjna jest doskonalona, jako jeden z głównych zadań działań ogniowych przeciwko przeciwnikowi. Zestawy rakietowe dalekiego zasięgu Tornado-S i ciężkie zestawy artyleryjskie 2S7M Małka są zaangażowane w jego realizację. To umożliwia skuteczne trafianie zagranicznych zestawów rakietowych i artyleryjskich - wyjaśnił Szojgu. 

Minister obrony Rosji mówił też, że w ramach częściowej mobilizacji, ogłoszonej w Rosji 21 września, przeszkolono ponad 300 tys. rezerwistów i ochotników.