Według Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy zbrodnie odnotowano w 15 obwodach, a najwięcej szkód zarejestrowano w obwodach charkowskim i donieckim.

W wyniku ostrzału agresorów zniszczonych i uszkodzonych zostało 139 obiektów dziedzictwa kulturowego. Są to 23 zabytki o znaczeniu krajowym i 109 zabytków o znaczeniu lokalnym, 108 obiektów o wartościowej zabudowie historycznej oraz 7 nowo odkrytych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia uszkodzeniu uległy dwa pomniki w mieście Marganiec w obwodzie dniepropietrowskim. Są to Dom Kultury i Szkoła Artystyczna.

Zniszczonych lub uszkodzonych zostało również 361 obiektów sztuki i instytucji kultury:

- 162 budowle sakralne

- 70 domów kultury i innych centrów sztuki

- 51 pomników pamięci

- 44 biblioteki

-  34 muzea i rezerwaty przyrody

22 maja, po trzech miesiącach rosyjskiej inwazji, strona ukraińska informowała o zniszczeniu lub uszkodzeniu co najmniej 353 obiektów dziedzictwa kulturowego.

30 lipca liczba ta wzrosła do 450.