290 tys. absolwentów techników i liceów, a także 5480 osób, które szkołę średnia ukończyły we wcześniejszych latach, w środę o godz. 9 rano zaczęło pisać egzamin z języka polskiego. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, najstarszy zdający ma 71 lat.

Już od wtorku wieczorem media społecznościowe rozgrzewały informacje o „przeciekach” z arkuszy egzaminacyjnych. Składa się on z dwóch części – testu i pracy na co najmniej 250 słów. Najwięcej emocji wzbudzają tematy prac, które trzeba napisać na podstawie wskazanego w arkuszu egzaminacyjnym fragmentu i znajomości lektury. Typowano zwłaszcza „Pana Tadeusza” i „Dziady” Adama Mickiewicza – co nie dziwne, skoro mamy obecnie Rok Romantyzmu Polskiego. W typach pojawiała się także „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, „Lalka” Bolesława Prusa (była rok temu) i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Czekano zwłaszcza na to, czego w internecie będą szukali maturzyści z Podlasia – w ubiegłym roku, tuż przed egzaminem, wyszukiwali informacji o „Lalce” - i właśnie ta lektura znalazła się w temacie pracy, którą trzeba było napisać.

Czytaj więcej

Wiemy z czym musieli zmierzyć się maturzyści na egzaminie z języka polskiego

Jak wynika z opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną po godz. 14 arkuszy, maturzyści mieli do wyboru trzy tematy:

1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury.

2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.

3. Interpretacja wiersza „Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana.

Czy w tym roku był przeciek? Po godz. 7 rano zaczęto, głównie na Mazowszu, wyszukiwać hasła dotyczące tradycji w „Panu Tadeuszu” – i właśnie o tym był jeden z tematów. Informacji związanych z utworem Marii Dąbrowskiej raczej nie szukano.

71

Tyle lat miał najstarszy zdający maturę w tym roku

Jak poinformował szef CKE Marcin Smolik, matura przebiegała spokojnie. W tym roku do egzaminu przystąpili uczniowie, którzy prawie przez całą szkołę średnią uczyli się zdalnie. Być może dlatego w tym roku zarówno tematy rozprawek, jak i testy były nieskomplikowane. Tego zdania są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

W czwartek maturzyści napiszą sprawdzian z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego.