Na dzień 31 grudnia 2018 roku w CBA było zatrudnionych 1171 funkcjonariuszy i 151 pracowników cywilnych. Z informacji, które otrzymaliśmy od Temistoklesa Brodowskiego rzecznika Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynika, że służba ta prowadzi obecnie nabór na stanowiska specjalistyczne. - Planujemy przyjąć około 100 osób posiadających wysokie kwalifikacje, doświadczenie, które zakończą proces kwalifikacji z wynikiem pozytywnym – tłumaczy nam Brodowski.

Dodaje, ze w tej grupie są też osoby z wykształceniem technicznym. "Obecnie jesteśmy zainteresowani przyjęciem osób z wykształcaniem: prawniczym, technicznym, ekonomicznym, do wykonywania czynności: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, kontrolnych, analityczno-informacyjnych. Od kandydatów na stanowiska specjalistyczne/eksperckie oczekujemy: wykształcenia wyższego, nastawienia na nieustanny rozwój, umiejętności przetwarzania informacji, ciekawości poznawczej, dużego potencjału intelektualnego, otwartego umysłu, spostrzegawczości, samodzielności w pracy, inicjatywy w działaniu, dokładności i sumienności, poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i wysokiej jakości ich realizacji" – opisuje rzecznik CBA.

I dodaje: "funkcjonariuszom oferujemy: możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej, kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego".

Na starcie funkcjonariusz CBA, który zostanie zatrudniony na stanowisku młodszy inspektor może zarobić 3,2 -3,4 tys. zł. To więcej niż np. w policji, gdzie funkcjonariusz, który zakończył szkolenie podstawowe w 2. grupie zaszeregowania otrzymuje 3 024 zł.

Wysokość zarobków funkcjonariusza CBA określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy CBA oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2016 poz. 447). Z dokumentu tego wynika, że np. szef CBA zarabia w przedziale 10,5 -13,5 tys. zł, dyrektor departamentu 8,2 – 9,2 tys. zł, a szef biura 7,8 – 9,2 tys. zł.

Radca prawny, audytor oraz ekspert mogą liczyć na pensję w przedziale 3,6 – 7,8 tys. zł. Ciekawie kształtują się płace wśród funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio zajmują się ściganiem przestępców. I tak młodszy agent może zarobić w przedziale 4,4 – 4,6 tys. zł, agent 4,8 – 5,2 tys. zł, starszy agent 5,4 – 6,2 tys. zł, a agent specjalny: 6,5 – 7 tys. zł.

Dla porównania funkcjonariusz Agencji Wywiadu na starcie może liczyć na 5 tys. zł. Z kolei osoby z grupy zaszeregowania A i B, czyli kierownictwo Agencji dostają odpowiednio 10,2 tys. zł i 9,7 tys. zł. Płace funkcjonariuszy zaczynają się wprawdzie od 2 tys. zł, ale spora część z nich kształtuje się w przedziale od 4,2 tys. zł do 4,9 tys. zł. Płace funkcjonariuszy z grup zaszeregowania D2 – G2 kształtują się od 6,8 tys. zł do 5 tys. zł.

To może oznaczać, że CBA jest chyba najlepiej opłacaną służbą.