PPL uzyskało wstępne zgody organów korporacyjnych na objęcie obligacji Baltony oraz na negocjacje warunków kupna większościowego pakietu akcji od hinduskiej grupy Flamengo – która kontroluje poprzez spółkę zależną 80,68 proc. udziałów Baltony.

Baltona ma wyemitować obligacje, które mają zostać objęte przez PPL w celu refinansowania dotychczasowego zadłużenia oraz dostarczenia środków na finansowanie jej kapitału obrotowego. Spółka zaznacza jednak, że po jej stronie leżą tylko negocjacje w zakresie emisji obligacji, a nie sprzedaży akcji. Ostrzega też, że mogą istnieć niezależne od niej okoliczności, np. po stronie głównego akcjonariusza lub PPL, które spowodują, że nie dojdzie do sprzedaży pakietu kontrolnego.

Baltona w I półroczu wypracowała 250,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 23,6 proc. rok do roku. Wynikał on głównie z otwarcia sklepów i wznowienia działalności na lotnisku Chopina w Warszawie.

Jednocześnie strata operacyjna wyniosła 33,35 mln zł wobec 2,24 mln zł straty rok wcześniej. Jak tłumaczy spółka, najistotniejszy wpływ na wyniki miało m.in. wdrożenie MSSF 16, skutkujące rozpoznaniem aktywów z tytułu prawa do używania i zobowiązań z tytułu leasingu oraz koniecznością ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 41,2 mln zł, odsetek leasingowych w kwocie 9,9 mln zł oraz wyłączeniem stałej części czynszów z usług obcych w kwocie 36,6 mln zł.

Notowane na głównym parkiecie od 2012 r. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych.