W całym półroczu wzrosty odnotowały takie rynki jak Polska, Niemcy i Ukraina. Udział rynku polskiego w strukturze przychodów wzrósł do 26,9 proc., a regionu Północ przekroczył 9 proc. w ślad za stabilną wartościowo sprzedażą na rynkach skandynawskich. Spadek sprzedaży w regionie Zachód (43,7 proc. przychodów) dotyczył przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji, a w regionie Wschód – w Rosji.

Ogółem grupa Amica zanotowała w pierwszej połowie 2020 r. 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 338,9 mln zł wyniku na tym poziomie. Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach oraz powstały jednorazowe koszty związane z optymalizacją zatrudnienia (odpowiednio +1,3 mln zł rdr i +3,3 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych),a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności(+3,3mln zł rdr). Raportowany wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 0,5 proc., do 87,9 mln zł, a zysk brutto – o 7,2 proc., do 56,5 mln zł. Po oczyszczeniu o wskazane powyżej zdarzenia, można mówić o wzroście skorygowanego wyniku EBITDA za pierwszą połowę roku 2020 o około 7 proc. rdr, a zysku brutto – o około 25 proc. rdr.