Od stycznia do kwietnia eksport ogółem wyniósł 90,0 mld euro, o 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – marzec 2021 wzrost wyniósł 8,3 proc. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – IV 2021 nasz eksport sięgnął tu 25,9 mld euro, o 22,1 proc. więcej niż przed rokiem.

- Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze) - komentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 27,5 mld euro i okazał się o 25,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Piotr Soroczyński zwraca uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Włoch (4,4 mld euro, wzrost o 43 proc.), Francji (5,4 mld euro, wzrost o 28,1 proc.) i Hiszpanii (2,3 mld wzrost o 22,7 proc., gdy jeszcze w okresie styczeń - marzec obserwowany był tu wzrost o ledwie 5 proc.).

Stopniowo normalizują się kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (10,1 mld euro, poziom wyższy niż przed rokiem o 4 proc.). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych czterech miesiącach roku 2021 towary na kwotę 5 mld euro (wzrost o 14,3 proc.), głównie do Rosji (2,5 mld euro, wzrost o 11,9 proc.). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś doskonałe wyniki - eksport na poziomie 7,3 mld euro, o 243,2 proc. wyższy niż przed rokiem.

W okresie I - IV 2021 import ogółem wyniósł 86,5 mld euro, o 15,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Import z Niemiec sięgnął 18,9 mld euro i był o 17,4 proc. wyższy niż przed rokiem. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 21,0 mld euro, również o 17,4 proc. więcej niż przed rokiem. Zwraca uwagę wzrost słabego dotąd importu z Francji (o 15,1 proc. do 3,0 mld euro), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 25,2 proc. do kwoty 4,4 mld euro.

Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (7,4 mld euro spadek o 3,7 proc.), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (2,4 mld euro, spadek o 12,5 proc.), ale i z Koreą Południową (2,2 mld euro wzrost o 11,8 proc.). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 5,8 mld euro (wzrost o 9,9 proc.), głównie z Rosji (4,2 mld euro wzrost o 3,2 proc.), zaś z krajów rozwijających się – 25,2 mld euro (wzrost o 22,5 proc.) głównie za sprawą Chin, naszego drugiego partnera w imporcie (12,4 mld euro wzrost o 29,1 proc.).