Londyńska Giełda Metali (LME) zakazała nowych dostaw miedzi i cynku produkowanych przez Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) i jej spółkę zależną Czelabińsk Zinc Plant - głosi komunikat giełdy przytaczany przez RIA Nowosti.

„To zawiadomienie informuje o decyzji specjalnej komisji o nałożeniu specjalnych warunków na handel metalami pod marką UMMC lub CZP” – czytamy w oświadczeniu. Od dziś - 6 października metale z UMMC i CZP mogą być dostarczane do magazynów giełdy tylko wtedy, gdy właściciele udowodnią, że zostały sprzedane przed nałożeniem sankcji.

26 września władze brytyjskie ogłosiły nowe sankcje wobec Rosji – za pseudo referenda na Ukrainie. Zostały one skierowane nie tylko przeciwko rosyjskim koncernom metalurgicznym, ale też przeciwko byłemu prezesowi UMMC Iskanderowi Makhmudowowi, który w marcu przestał być kontrolującym beneficjentem UMMC i odszedł z zarządu spółki, jednak według Brytyjczyków, wciąż ją kontroluje.

UMMC to rosyjski holding górniczo-hutniczy, największy producent miedzi, cynku, węgla i metali szlachetnych w kraju, zrzeszający ponad 40 przedsiębiorstw przemysłowych w Rosji i za granicą.